12-02-2017: Scholen stuk strenger qua roken en drinken

Vrijwel geen enkele school staat het toe dat leerlingen alcohol drinken tijdens schoolse activiteiten. Dit is een enorme toename vergeleken met 2011, toen slechts twee van de vijf scholen een verbod hanteerden. Ook bij roken zijn de regels aangescherpt. 

In 2011 was roken op het schoolterrein bij ruim een kwart van de scholen verboden; in 2015 was dit meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit een nieuwe 'factsheet' over het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis van het Trimbos-instituut.

Invloed uitoefenen
Scholen kunnen invloed uitoefenen op het middelengebruik van leerlingen door voorlichtingslessen te geven, ouders te betrekken, duidelijke regels te stellen en zorg te bieden aan leerlingen met problematisch gebruik. Daarom doet het Trimbos-instituut sinds 2003 vierjaarlijks onderzoek naar het beleid van scholen om middelengebruik te voorkomen.

Vaker sanctie
Scholen hebben niet alleen hun regels over middelengebruik aangescherpt, ze leggen ook vaker sancties op bij een eerste overtreding van de regels. Het gaat bijvoorbeeld om voor- of nablijven of een schorsing. Deze ontwikkelingen laten zien dat steeds meer scholen richting een ‘middelenvrije school’ gaan. Hoewel dit een flinke vooruitgang is, lijkt hier nog meer winst te behalen.

Ouders
Meer scholen zijn aandacht gaan besteden aan alcoholpreventie in lespakketten, projecten of themadagen. Het percentage scholen dat voorlichting over alcohol aan leerlingen geeft, steeg van zestig procent in 2007 naar tachtig procent in 2015. Ook zijn scholen tussen 2007 en 2015 vaker ouderavonden over alcohol en roken gaan aanbieden. Ouders spelen een belangrijke rol spelen in de preventie van middelengebruik, aldus het Trimbos-instituut.

Onvoldoende kennis
Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid de afgelopen jaren weinig veranderd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst, aldus de onderzoekers.

Bron: SoziO

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.