Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2017

 


Nieuws vanuit de afdeling


V&VN-directeur: nieuw kabinet moet tekort verpleegkundigen aanpakken

"De zorg drijft op de kurk van de verpleging", zegt Sonja Kersten, directeur van branchevereniging V&VN. Een nieuw kabinet moet dan ook prioriteit geven aan het opvangen en wegwerken van tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden. 
"Op het moment dat we niet voldoende mensen in huis hebben, kunnen we ook niet de optimale mix organiseren, dus voldoende personeel op allerlei niveaus die elkaar kunnen versterken", zegt Kersten. "Dan hebben we een probleem. Lees en kijk verder 

Meer tevreden patiënten & minder ziekenhuisopnamedagen longaanvallen

Als V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners participeren we in het nationaal actieprogramma.  Doel 1 van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten luidt: 25% minder ziekenhuisopnamedagen door longaanvallen met dezelfde of betere patiënttevredenheid. Evean toont aan dat deze doelstelling realiseerbaar is. In de regio Waterland krijgen patiënten met een hoge ziektelast en met één of meerdere ziekenhuisopnames als gevolg van COPD longaanvallen een casemanager, die zorgt voor een betere coördinatie van zorg en één aanspreekpunt. De effecten van deze aanpak liegen er niet om: een daling van 28% van de ziekenhuisopnamedagen en meer tevredenheid van patiënten! We zijn ontzettend blij met dit prachtige resultaat. Het laat zien dat effectieve begeleiding in de eerste lijn en goede samenwerking met alle betrokkenen essentieel is en leidt tot een afname van zorg in de tweede lijn. Bron: LAN

Benut de kracht van de eerstelijn

Met het oog op de verkiezingen in maart geeft het Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO). De  beste zorg in de buurt tien aanbevelingen waarmee betere zorg dichtbij de patiënt tegen lagere kosten georganiseerd kan worden. VELO is het samenwerkingsverband van V&VN, ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV en LVVP. 
Klaar voor de toekomst 
Bij toekomstbestendige zorg staat de wens van de patiënt centraal. Bestaande organisatorische en verzekeringstechnische belemmeringen moeten worden weggenomen en samenwerking met de tweede lijn en beroepsgroep-overstijgende samenwerking gefaciliteerd. Het gaat om samenwerken, afstemmen en coördineren - in plaats van hinderen. Lees verder

 


Nieuws vanuit de setting


Setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

Nieuws: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld: ruimte en vertrouwen voor betere verpleeghuiszorg
Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Het Zorginstituut heeft het nieuwe Kwaliteitskader op 13 januari 2017 vastgesteld. Daarmee is het kader opgenomen in het wettelijk Register en zijn zorgaanbieders ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren. Klik hier om verder te lezen. 

Nieuw overzicht wettelijke registraties begeleiders gehandicaptenzorg

In het kader van het programma 'Aanpak Administratieve lasten in de langdurige zorg' stelde Vilans in samenwerking met Zorg Zaken Groep een overzicht op van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Met dit overzicht wil Vilans begeleiders helderheid bieden en binnen zorgorganisaties de discussie op gang brengen over nut en noodzaak van registraties. Bekijk de publicatie op: http://www.vilans.nl/publicatie-overzicht-verplichte-registraties-begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg.html Klik hier voor het hele artikel 

Scholingsbijeenkomst 

Inmiddels hebben we het programma rond voor de nascholing voor de settings verpleeghuiszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg en kun je, je inschrijven voor deze scholing. We hebben een gevarieerd programma samengesteld met interactieve workshops waarbij er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen, casuïstiek aan te dragen voor beide settings .
De scholing zal dit jaar plaats vinden op donderdag 23 maart bij de Hogeschool Ede tussen 13:30 en 20:00 uur.
Deze week volgt er een mailing met de uitnodiging en inschrijf mogelijkheid. 
 
Onderwerpen van de scholing

  • Domotica in de zorg
  • Labuitslagen interpreteren
  • Katheters en hun problemen

Daarnaast worden we bijgepraat over de beroepsprofielen (bevoegdheden en overgangsregeling), transities in de zorg, expertisegebied gehandicaptenzorg en de leidraad personeelssamenstelling in het verpleeghuis door Mariska de Bont van V&VN  Ook praktijkverpleegkundigen uit andere settings die affiniteit hebben met de onderwerpen zijn van harte welkom . Kosten voor deze scholing zijn 75 euro voor leden. Accreditatie wordt aangevraagd. Klik hier om je direct in te schrijven 
 
Wil je actief lid worden of heb je vragen of opmerkingen mail ons dan gerust. Voor de setting verpleeghuis: 
verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl
Voor de setting verstandelijk gehandicaptenzorg: 
verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl


Nieuws


Scholen stuk strenger qua roken en drinken


Vrijwel geen enkele school staat het toe dat leerlingen alcohol
drinken tijdens schoolse activiteiten. Dit is een enorme toename vergeleken met 2011, toen slechts twee van de vijf scholen een verbod hanteerden. Ook bij roken zijn de regels aangescherpt.
In 2011 was roken op het schoolterrein bij ruim een kwart van de scholen verboden; in 2015 was dit meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit een nieuwe 'factsheet' over het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis van het Trimbos-instituut. Lees verder
 

Klik hier voor meer nieuwsbrieven