Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2017


Nieuws vanuit de afdeling


V&VN doet mee aan groot onderzoek ouderenzorg

De ouderenzorg in Nederland wordt steeds complexer. Door vergrijzing, personeelstekorten en doordat er zoveel partijen bij de zorg betrokken zijn, dat een knelpunt op één plek gegarandeerd ook problemen elders veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen die kampen met een tekort aan bedden, doordat er geen thuiszorg beschikbaar is voor oudere patiënten die eigenlijk naar huis kunnen.
Daarom starten 17 organisaties, waaronder V&VN, een groot onderzoek om te inventariseren wat goed gaat en wat beter kan. Bijzonder is dat het onderzoek zich niet alleen richt op zorgprofessionals, maar ook op gebruikers van de zorg: ouderen zelf en hun familieleden of andere direct betrokkenen. Er zijn dan ook 2 vragenlijsten: 1 voor zorgverleners en eén voor particulieren. Lees verder

Weet wat je meet?

Wat doe jij met dagelijkse zorginformatie?Als verpleegkundige of verzorgende verzamel je elke dag veel informatie. Hoe zorg je nu dat die betekenis krijgt voor jouw dagelijkse werk? In de Werkplaats Leiderschap op kwaliteit van Zorg voor Beter hebben V&VN en Vilans gekeken hoe cijfers, registraties en metingen betekenis kunnen krijgen voor teams. De ontwikkelde methodiek ‘Weet wat je meet’ kan je helpen om met jouw team iets te doen met metingen en registraties. Lees verder


We zijn op zoek naar jou!


Vind je het leuk om mee te lezen met nieuw te ontwikkelen richtlijnen, dan zijn we op zoek naar jou. Voor onderstaande richtlijnen zoeken we nog collega's die het leuk vinden om mee te lezen/ de richtlijn te becommentariëren.

  • Richtlijn Diabetische retinopathie
  • Richtlijn Pijnlijke diabetische neuropathie

Mocht je dit leuk lijken, stuur dan een mail naar info@pvkpoh.nl 


Nieuws vanuit de setting


Setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!

Een gezonde leefstijl is belangrijk, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Project Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld! wil een gezondheidsbevorderende omgeving creëren, zodat deze cliënten kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben voor een gezonde leefstijl ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert; een gezondheidsbevorderende omgeving. Lees verder

Scholingsbijeenkomst 

Volgende week donderdag is de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor de setting verpleeghuis en VGZ. Eén van de sprekers is Mariska de Bont adviseur verenigingszaken  van V&VN. Zij vertelt van alles over de nieuwe beroepsprofielen, expertisegebieden, transitie, eerste lijns bedden. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen aan de vereniging. Ben jij benieuwd wat dit in de toekomst voor jouw diploma / opleiding betekent, schrijf je dan snel in er zijn nog enkele plaatsen.

De scholing zal dit jaar plaats vinden op donderdag 23 maart bij de Hogeschool Ede tussen 13:30 en 20:00 uur.
 
Onderwerpen van de scholing

  • Domotica in de zorg
  • Labuitslagen interpreteren
  • Katheters en hun problemen

Ook praktijkverpleegkundigen uit andere settings die affiniteit hebben met de onderwerpen zijn van harte welkom . Kosten voor deze scholing zijn 75 euro voor leden. Accreditatie wordt aangevraagd. Klik hier om je direct in te schrijven 
 
Wil je actief lid worden of heb je vragen of opmerkingen mail ons dan gerust. Voor de setting verpleeghuis: 
verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl
Voor de setting verstandelijk gehandicaptenzorg: 
verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl


Nieuws


'Veel diabetespatiënten met onbehandelde ulcera'

Relatief veel diabetespatiënten lopen te lang rond met onbehandelde ulcera. Dat stellen arts en onderzoeker Margreet van Putten en diabetespodotherapeut Monique Janssen na onderzoek binnen 96 podotherapiepraktijken.

Diabetespatiënten worden jaarlijks gescreend op het risico dat er bij hen een ulcus ontstaat. Patiënten met een grote tot zeer grote kans hierop worden doorverwezen naar een podotherapeut. De podotherapeuten moeten dan vaststellen of de patiënten medisch zorg nodig hebben om eventuele ulcera te voorkomen. Ulcera zijn duur om te behandelen, en kunnen leiden tot amputaties, en die kosten kunnen oplopen bij late behandeling. Dat was reden voor Van Putten en Janssen om onderzoek te doen naar de omvang van onderbehandeling van ulcera bij diabetespatiënten met – het zwaarste – zorgprofiel 4. Lees verder

Praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar van start

Met de livegang van www.dementiezorgvoorelkaar.nl start 1 maart officieel het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’. Met dit programma willen we de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren. Hoe? Door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Ook zorgprofessionals willen graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben maar komen daar door de hoge werkdruk en de beperkte middelen niet altijd voldoende aan toe. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken. Lees verder

Klik hier voor meer nieuwsbrieven